Outsourcing

Outsourcing (utkontraktering) innebär att ett företag lägger ut delar av sin verksamhet på underleverantörer och på det sättet kan fokusera på sin kärnverksamhet. De funktioner som organisationer väljer att outsourca är ofta stödfunktioner som inte är direkt knutna till deras egentliga verksamhet, som t.ex. städning, distribution och lönehantering, men även komponenter till en slutgiltig produkt kan tillverkas av en underleverantör.MALLAR I OUTSOURCING
Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2023
Instruktion driftavtal IT 2023
Outsourcingavtal 2023