Penningtvätt

Penningtvätt är ett sätt att omvandla pengar som kommer från brottslig verksamhet, exempelvis narkotika affärer, rån eller skattebrott, till legala medel. I Sverige har vi i huvudsak två lagar som reglerar bekämpningen av penningtvätt: Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) samt lagen om straff för penningtvättsbrott.

Verksamheter som omfattas av penningtvättslagen är exempelvis:

- banker
- försäkringsförmedlare
- fastighetsmäklare
- revisorer
- bokförings- eller revisionsbolag samt
- advokater.MALLAR I PENNINGTVÄTT
Allmän riskbedömning - penningtvätt 2020
Checklista motverka penningtvätt 2020
PM Registrering av verkliga huvudmän
Policy mot penningtvätt 2020