Personalhandbok

Personalhandbok är en handbok om företaget för de anställda. Personalhandboken är ett bra verktyg för att informera alla medarbetare om företagets vision, mål, policys, arbetssätt och vad som gäller vid bland annat semester, ledighet, arbetstider och löner.MALLAR I PERSONALHANDBOK
Personalhandbok 2023
Personalhandbok Engelsk 2023