Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

I den här kategorin finner du grundläggande information om dataskyddsförordningen. Du kan även läsa mer om dina skyldigheter som personuppgiftsansvarig respektive personuppgiftsbiträde.

Om du känner dig osäker på hur du ska arbeta för att leva upp till de regler som ställs i dataskyddsförordningen rekommenderas processbeskrivningen och checklistan om dataskyddsförordningen. Dessa dokument är introducerande och hjälper dig att förstå vilka övriga dokument som du kan behöva i din verksamhet.