Personuppgiftsbiträdesavtal

När någon behandlar personuppgifter enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner är denne att betrakta som personuppgiftsbiträde. Dataskyddsförordningen ställer i sådana situationer krav på att parterna ska upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal som bland annat reglerar parternas respektive rättigheter och skyldigheter.

Ta hjälp av mallarna i denna kategori när du behöver upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal så riskerar du inte att förbise lagstadgade krav.MALLAR I PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling 2019
Bilaga specifikation över personuppgiftsbehandling Engelsk 2019
Personuppgiftsbiträdesavtal Engelsk 2019
Personuppgiftsbiträdesavtal GDPR 2019
Skriftligt förhandstillstånd Engelsk 2019
Skriftligt förhandstillstånd personuppgiftsansvarig 2019
Underbiträdesavtal 2019
Underbiträdesavtal Engelsk 2019