Planering

Planering kan förklaras som den formella process som används vid utförandet av dokument, diagram eller möten där viktiga frågor skall diskuteras. Att planera är viktigt för att genomförandet av en aktivitet skall uppnå önskad effekt.MALLAR I PLANERING
Aktivitetsbeskrivning marknadsföring 2020
Checklista kursupphandling 2020
Checklista marknadsundersökning 2020
Checklista utformning och analys av marknadsundersökning 2020
GANTT-schema 18 månader 2020
GANTT-schema 26 veckor 2020
Kommunikationsplan 2020
Konkurrentanalys konkurrensmedel 2020
Köpbeteenden per målgrupp 2020
Marknadsplan 2020
Padlock 2020
Produkt- marknadsmatris 2020
Produktegenskapsjämförelse 2020