Planering

Planering kan förklaras som den formella process som används vid utförandet av dokument, diagram eller möten där viktiga frågor skall diskuteras. Att planera är viktigt för att genomförandet av en aktivitet skall uppnå önskad effekt.MALLAR I PLANERING
Aktivitetsbeskrivning marknadsföring 2021
Checklista kursupphandling 2021
Checklista marknadsundersökning 2021
Checklista utformning och analys av marknadsundersökning 2021
GANTT-schema 18 månader 2021
GANTT-schema 26 veckor 2021
Kommunikationsplan 2021
Konkurrentanalys konkurrensmedel 2021
Köpbeteenden per målgrupp 2021
Marknadsplan 2021
Padlock 2021
Produkt- marknadsmatris 2021
Produktegenskapsjämförelse 2021