Planering

Planering kan förklaras som den formella process som används vid utförandet av dokument, diagram eller möten där viktiga frågor skall diskuteras. Att planera är viktigt för att genomförandet av en aktivitet skall uppnå önskad effekt.MALLAR I PLANERING
Aktivitetsbeskrivning marknadsföring 2022
Checklista kursupphandling 2022
Checklista marknadsundersökning 2022
Checklista utformning och analys av marknadsundersökning 2022
GANTT-schema 18 månader 2022
GANTT-schema 26 veckor 2022
Kommunikationsplan 2022
Konkurrentanalys konkurrensmedel 2022
Köpbeteenden per målgrupp 2022
Marknadsplan 2022
Padlock 2022
Produkt- marknadsmatris 2022
Produktegenskapsjämförelse 2022