PM Ofrivillig misskötsel - vad är det?

Format: Acrobat-mall (5 sidor)
Pris: 0 kr

Denna promemoria, eller white paper som texten också kallas för, handlar om ofrivillig misskötsel.

Begreppet ofrivillig misskötsel avser situationer där arbetsgivarens grund för uppsägning är hänförlig till arbetstagarens sjukdom, samarbetssvårigheter eller inkompetens. Ofrivillig misskötsel orsakar inte sällan problem för arbetsgivaren. Det gäller särskilt i mindre företag där varje arbetstagares prestation i regel påverkar övriga medarbetare på ett mer påtagligt sätt än vad som är fallet i större företag.

Åtgärder som kan bli aktuella vid ofrivillig misskötsel är omplacering eller uppsägning. Läs mer om vad du bör tänka på vid ofrivillig misskötsel i detta PM.

(ID 4721)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn