PM Visselblåsning

Format: Acrobat-mall (6 sidor)
Pris: 0 kr

Detta dokument är ett PM eller whitepaper om visselblåsning.

Visselblåsare (eng. whistleblower) är en anställd som till massmedia lämnar information om brott eller andra missförhållanden i arbetsgivarens organisation. Det är viktigt att sådana förhållanden uppmärksammas och hanteras, men det är inte ovanligt att arbetstagare underlåter att påtala problemen på grund av rädsla för repressalier.

Den första januari 2017 trädde en lag om visselblåsning i kraft. Lagen innebär något förenklat att anställda som slår larm om allvarliga missförhållanden skyddas mot repressalier från arbetsgivaren.

Läs mer om lagen i DokuMeras PM Visselblåsning.

(ID 4722)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn