Policy

Med en policy kan du informera medarbetarna om hur de förväntas agera i och hantera olika situationer som kan förekomma i arbetslivet.

En policy bör inte vara för omfattande. Det är bättre att komplettera med dokument som mer detaljerat beskriver riktlinjer och rutiner för hur arbetet ska utföras i praktiken.MALLAR I POLICY
Kreditpolicy 2022
Kreditpolicy Engelsk 2022