Policy

En policy innebär riktlinjer med inbäddad avsiktsförklaring och är till för att styra beslut, handling och uppnå specifika mål. Till skillnad från lagar och regler som ibland förbjuder specifika handlingar är avsikten med en policy snarare att vägleda till den handling som rimligen ger önskat resultat.MALLAR I POLICY
Finanspolicy 2023