Policydokument

En policy är ett bra verktyg för att informera alla medarbetare om företagets vision, mål, riktlinjer, arbetssätt.

En policy bör inte vara för omfattande. En övergripande policy kan kompletteras av riktlinjer och rutiner som mer detaljerat beskriver hur arbetet i praktiken ska gå till.MALLAR I POLICYDOKUMENT
Alkohol- och drogpolicy 2019
Alkohol- och drogpolicy Engelsk 2019
Arbetsmiljöpolicy 2019
Arbetsmiljöpolicy Engelsk 2019
Balanspolicy 2019
Bemötandepolicy 2019
Brandskyddspolicy 2019
Brandskyddspolicy Engelsk 2019
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2019
Checklista informationssäkerhetspolicy 2019
Checklista lönepolicy 2019
Checklista motverka penningtvätt 2019
Checklista pensionspolicy 2019
CSR-policy 2019
Ersättningspolicy - ledande befattningshavare 2019
Finanspolicy 2019
Friskvårdspolicy 2019
Friskvårdspolicy Engelsk 2019
Förmånsbilspolicy 2019
Förmånsbilspolicy Engelsk 2019
Hållbarhetspolicy 2019
Hållbarhetspolicy Engelsk 2019
Informationssäkerhetspolicy detaljerad 2019
Informationssäkerhetspolicy detaljerad Engelsk 2019
Informationssäkerhetspolicy enkel 2019
Informationssäkerhetspolicy enkel Engelsk 2019
Inköpspolicy 2019
IT-policy 2019
IT-policy Engelsk 2019
Jämställdhetspolicy 2019
Jämställdhetspolicy Engelsk 2019
Klagomålspolicy 2019
Klassificeringspolicy 2019
Klädpolicy 2019
Kommunikationspolicy 2019
Kompetensutvecklingspolicy 2019
Kreditpolicy 2019
Kreditpolicy Engelsk 2019
Krispolicy 2019
Kvalitetspolicy 2019
Kvalitetspolicy Engelsk 2019
Ledighetspolicy 2019
Lönepolicy 2019
Löneväxlingspolicy 2019
Lösenordspolicy 2019
Miljöpolicy 2019
Miljöpolicy Engelsk 2019
Mobiltelefonpolicy 2019
Mobiltelefonpolicy Engelsk 2019
Mångfaldspolicy 2019
Mötespolicy 2019
Neutralitetspolicy 2019
Pensionspolicy 2019
Personalbilspolicy 2019
Policy arbetsplatsträffar 2019
Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2019
Policy avseende uppfinning 2019
Policy för affärsetiska principer 2019
Policy för användning av nätverkstjänster 2019
Policy för arbetstid 2019
Policy för arbetstid Engelsk 2019
Policy för arkivering 2019
Policy för behandling av personuppgifter 2019
Policy för behandling av personuppgifter Anställda 2019
Policy för behandling av personuppgifter Anställda Engelsk 2019
Policy för bisyssla 2019
Policy för bärbara datorer 2019
Policy för coaching 2019
Policy för distansarbete 2019
Policy för drogtester och registerutdrag 2019
Policy för e-posthantering 2019
Policy för e-posthantering Engelsk 2019
Policy för förslagsverksamhet 2019
Policy för godtagbar användning av informationstillgångar 2019
Policy för GPS-användning 2019
Policy för hantering av företagets egendom 2019
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2019
Policy för konflikthantering 2019
Policy för kontakt med media 2019
Policy för kreditkort 2019
Policy för miljöhänsyn vid tjänsteresor 2019
Policy för mobil databehandling 2019
Policy för terminalglasögon 2019
Policy för testanvändning 2019
Policy för tillgänglighet 2019
Policy för återhämtning 2019
Policy första hjälpen och krisstöd 2019
Policy inhyrd personal 2019
Policy mot diskriminering 2019
Policy mot givande och tagande av muta 2019
Policy mot hot och våld 2019
Policy mot kränkande särbehandling 2019
Policy mot kränkande särbehandling Engelsk 2019
Policy mot penningtvätt 2019
Policy mot trakasserier 2019
Policy mot trakasserier Engelsk 2019
Policy om anonymisering och pseudonymisering 2019
Policy om fjärranslutning 2019
Policy om krypteringsåtgärder 2019
Policy om rent skrivbord och ren skärm 2019
Policy om åtkomstkontroll 2019
Policy sociala medier 2019
Policy sociala medier Engelsk 2019
Policy stöd ideella organisationer 2019
Presentationspolicy 2019
Produktsäkerhetspolicy avseende korrigerande åtgärder 2019
Rehabiliteringspolicy 2019
Rekryteringspolicy 2019
Representationspolicy 2019
Representationspolicy Engelsk 2019
Resepolicy 2019
Reseräkningspolicy 2019
Semesterpolicy 2019
Sjukdomspolicy 2019
Skyddsombudspolicy 2019
Stresspolicy 2019
Säkerhetspolicy 2019
Tillgänglighetspolicy 2019
Tjänstebilspolicy 2019
Tobakspolicy 2019
Trafiksäkerhetspolicy 2019
Traktamentspolicy 2019
Uppförandepolicy 2019
Uppvaktningspolicy 2019
Visselblåsarpolicy 2019