Policydokument

En policy är en avsiktsförklaring och utgör riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade resultat och mål. Policyer skiljer sig från lagtexter då en lagtext kan förbjuda och förhindra ett visst beteende eller en viss handling medan en policy endast vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat.MALLAR I POLICYDOKUMENT
Checklista förhindra givande och tagande av muta 2023
Checklista motverka penningtvätt 2023
Policy för affärsetiska principer 2023
Policy för hantering av företagets egendom 2023
Policy för kamerabevakning på arbetsplatsen 2023
Policy mot givande och tagande av muta 2023
Policy mot givande och tagande av muta Engelsk 2023
Policy mot penningtvätt 2023
Policy mot penningtvätt Engelsk 2023
Uppförandepolicy 2023