Policydokument

Som personuppgiftsansvarig har du ett informationsansvar i förhållande till de registrerade. Ett bra sätt att uppfylla ansvaret är att upprätta en policy som beskriver hur du behandlar deras personuppgifter. En väl genomarbetad policy är ett effektivt sätt att uppfylla många av dataskyddsförordningens bestämmelser. Se därför till att ägna såväl tid som omsorg åt att upprätta policyer som ligger väl i linje med den behandling som sker i din verksamhet.