Pressmeddelanden

Pressmeddelanden skickas till media i syfte att sprida information med nyhetsvärde. Texten skickas vanligtvis med e-post eller fax, till tidningar, radio och TV. Ett pressmeddelanden är en del av public relations (PR) som kan få stor genomslagskraft och är ett effektivt verktyg för att få kostnadsfri uppmärksamhet.MALLAR I PRESSMEDDELANDEN
Checklista pressmeddelanden 2020
PR-avtal 2020
Pressmeddelandeexempel 2020
Sändlista pressmeddelanden 2020