Pressmeddelanden

Pressmeddelanden skickas till media i syfte att sprida information med nyhetsvärde. Texten skickas vanligtvis med e-post eller fax, till tidningar, radio och TV. Ett pressmeddelanden är en del av public relations (PR) som kan få stor genomslagskraft och är ett effektivt verktyg för att få kostnadsfri uppmärksamhet.MALLAR I PRESSMEDDELANDEN
Checklista pressmeddelanden 2023
PR-avtal 2023
Pressmeddelandeexempel 2023
Sändlista pressmeddelanden 2023