Privat

Det finns flera anledningar för ett privat aktiebolag att utföra en emission. En emission kan exempelvis ske för att finansiera investeringar eller expansion eller för att lösa problem gällande bolagets likviditet.

En emission kan något förenklat sägas bestå av fem steg: skriva förslag, fatta beslut, teckna aktierna, betala aktierna samt anmäla emissionen till Bolagsverket.

DokuMera har mallarna du behöver för att genomföra en emission i ett privat aktiebolag.