Produkt- marknadsmatris 2023

Format: Excel-mall (5 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en produkt- /marknadsmatris för upp till sex olika produkter eller produktgrupper och tio olika delmarknader.

En produkt-/marknadsmatris, på engelska product market certainty matrix, är ett praktiskt sätt för ett företag att sortera företagets produkter med hänsyn till marknadsandelar, volym och lönsamhet. Matrisen ger sedan ett underlag för att fortlöpande kunna följa utvecklingen av marknadssegment och produkter.

Denna mall består av en matris samt en instruktion som beskriver hur matrisen ska fyllas i. Matriserna utvisar sedan på ett överskådligt sätt vad företaget har för marknadsandel med respektive produkt/produktgrupp på respektive delmarknad.

(ID 1177)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Aktivitetsbeskrivning marknadsföring 2023
Köpbeteenden per målgrupp 2023
Marknadsföringsbudget tvåårig 2023
Produktegenskapsjämförelse 2023
Produkter och priser 2023