Protokoll från årsstämma - Privat (Per capsulam) 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 370 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll för ett privat aktiebolags årsstämma där besluten fattats per capsulam, dvs. utan formenligt sammanträde.

Vid bolagsstämmobeslut per capsulam gäller följande: - det ska det skrivas in att beslutet har fattats per capsulam - protokollet ska skrivas under av samtliga aktieägare - en förteckning av aktieägare och antalet aktier ska bifogas protokollet - ordförande, protokollförare och justerare behöver inte utses

Om det finns olika datum vid underskrifterna anses besluten vara fattade vid det senaste datumet.

Denna mall består av ett förskrivet protokoll som är avsett att användas på årsstämman i ett privat aktiebolag där besluten ska fattas per capsulam.

(ID 5189)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn