Provanställning

En arbetsgivare har möjlighet att, under en provanställningsperiod, testa om en anställd passar för tjänsten och företaget.

En provanställning pågår oftast i högst sex månader. Därefter övergår provanställningen i en tillsvidareanställning, om ingen av parterna sagt upp avtalet dessförinnan. Om arbetsgivaren vill undvika att provanställningen övergår i en tillsvidareanställning ska denne meddela arbetstagaren om detta senast 14 dagar före provanställningens slut.MALLAR I PROVANSTÄLLNING
Besked om provanställnings upphörande 2023