Provisionssystem

Provisionssystem är system för den ersättning som utgår till en mellanhand (t.ex. agent) eller en anställd (oftast säljare) för utfört uppdrag/arbete. Provision utgår antingen med en viss procent på värdet av det utförda uppdraget/arbetet eller med ett fast belopp och kan användas som ett incitament för anställda.MALLAR I PROVISIONSSYSTEM
Provisionsavtal 2023
Provisionsberäkning A 2023