Psykisk ohälsa

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa, även kallad APO, definieras som lättare eller vanlig psykisk ohälsa och i begreppet ingår depression, ångest, utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar. Att ohälsan är arbetsrelaterad betyder inte att det finns några enkla samband mellan arbetet och de psykiska besvären. Ofta är det en kombination av faktorer i privatlivet och arbetet som ligger bakom den psykiska ohälsan.

Arbetsrelaterad psykisk ohälsa blir allt vanligare. Psykisk ohälsa drabbar såväl den enskilde individen som företaget. I den här kategorin finner du mallar som du kan använda för att förebygga psykisk ohälsa.MALLAR I PSYKISK OHÄLSA
Checklista Förebygg ensamhet 2023
Checklista undvika stressrelaterad ohälsa 2023
Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2023
PM Evidensbaserad stresshantering
Policy Arbetsrelaterad psykisk ohälsa 2023
Policy för återhämtning 2023
Signallistor – Personlighetsstörningar 2023
Självskattning av mental trötthet 2023