Publikt

Det finns olika orsaker för ett publikt aktiebolag att utföra en emission. Några exempel på skäl är bland annat för att finansiera investeringar eller expansion eller för att lösa problem gällande bolagets likviditet.

En emission består något förenklat uttryckt av fem steg. Det är fråga om att: skriva förslag, fatta beslut, teckna aktierna, betala aktierna samt anmäla beslutet till Bolagsverket.

DokuMera har de mallar du behöver för att genomföra en emission i ett publikt aktiebolag.