Räknare

När du ska utföra en fond- eller nyemission behöver du bland annat räkna ut hur många nya aktier som tillkommer i bolaget, det totala antalet aktier, priset per aktie samt aktiekapitalets förändring. Mallarna i denna kategori hjälper dig att beräkna de förändringar som sker med anledning av en planerad emission.MALLAR I RÄKNARE
Fondemissionsräknare - vid utgivande av nya aktier 2023
Nyemissionsräknare 2023