Rapporter

Genom rapporter med sammanställd information från olika områden är det lättare att kontrollera ett företag. Olika rapporter är bl.a.: ekonomiska rapporter, VD-rapporter och speciella rapporter för ett visst ändamål/syfte. En internrapport är riktad bl.a. till ett företags aktieägare medan en extern rapport är riktad till staten, allmänheten m.m.MALLAR I RAPPORTER
Checklista lättläst meddelandeform VD styrelsen 2022
Du Pont-analys totalt kapital 2022
Nyckeltalsrapport Ekonomi 2022
Nyckeltalsrapport HR 2022
Styrelsens rapportschema 2022