Rapporter

Genom rapporter med sammanställd information från olika områden är det lättare att kontrollera ett företag. Olika rapporter är bl.a.: ekonomiska rapporter, VD-rapporter och speciella rapporter för ett visst ändamål/syfte. En internrapport är riktad bl.a. till ett företags aktieägare medan en extern rapport är riktad till staten, allmänheten m.m.MALLAR I RAPPORTER
Checklista lättläst meddelandeform VD styrelsen 2019
Du Pont-analys totalt kapital 2019
Nyckeltalsrapport Ekonomi 2019
Nyckeltalsrapport HR 2019
Styrelsens rapportschema 2019