Reaktion

Det är av stor betydelse för ett företag att ha en incidenthandlingsplan som stipulerar vad som ska göras vid en brottslig handling som drabbar företaget. Planen anger vad som ska ske när en rapportering kommer in och en utredning påbörjas.UNDERKATEGORIER TILL REAKTION
Utredning