Redovisnings- och revisionstjänster

Som regel ska alla aktiebolag ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Sedan den 1 november 2010 finns nu ett undantag från denna regel. Det gäller privata aktiebolag som uppfyller två eller fler av kriterierna mindre än 3 anställda, mindre än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning eller mindre än 3 miljoner i nettoomsättning. Dessa bolag kan numera välja om de ska ha revisor eller inte.MALLAR I REDOVISNINGS- OCH REVISIONSTJÄNSTER
Offert för redovisningstjänster 2023
Uppdragsbeskrivning redovisning 2023
Uppdragsbrev redovisningstjänster 2023
Uppdragsbrev redovisningstjänster förenklad 2023