Referenser

Om ett annat företag begär en skriftlig referens om en före detta anställd är det viktigt att vara så objektiv som möjligt, eftersom det man skriver får konsekvenser för personen. Referensen skall innehålla värdeomdömen om den före detta anställde samt hur väl denne utfört sina arbetsuppgifter.MALLAR I REFERENSER
Referens avseende fd anställd dålig 2023
Referens avseende fd anställd god 2023
Referens avseende fd anställd neutral 2023