Rehabilitering

Tyvärr händer det då och då att medarbetare blir sjuka under längre perioder. Oavsett om det beror på arbetet eller andra omständigheter så kan den sjukskrivne ibland behöva hjälp och stöd för att kunna återgå till arbetet.

Rehabilitering innefattar ett flertal olika åtgärder som finns till för att hjälpa sjuka och skadade att återhämta sig i så stor mån som möjligt.

I första hand ligger det på arbetsgivarens ansvar att utreda den sjukskrivnes behov av rehabilitering och försäkringskassan har ett samordningsansvar för de eventuella rehabiliteringsåtgärderna.MALLAR I REHABILITERING
Behandlingsöverenskommelse rehab 2022
Checklista Rehabilitering 2022
Policy för arbetsanpassning 2022
Processbeskrivning - Rehabilitering 2022
Rehabdokumentation 2022
Rehabiliteringsplan 2022
Rutiner för arbetsanpassning 2022