Reklam och tryck

Med reklam och tryck (tryckt reklam) menar man oftast tidningsannonser, reklamblad, broschyrer och liknande reklam i pappersformat. Tryckt reklam är till exempel:

- Dagspress, morgonpress, kvällspress och affärspress.
- Populärpress, dam- och herrtidningar, specialtidningar, magasin och serietidningar.
- Fackpress.
- Annonstidningar/gratistidningar.
- Direktreklam (skickas direkt till mottagaren).
- Utomhus på stortavlor, affischpelare och bussar.

Eftersom det finns så många tryckta publikationer, alla inriktade på olika sorts människor, så kan man lätt nå en viss målgrupp genom att annonsera i en viss tidning. Gemensamt för all reklam är att den bör baseras på en bärande kommunikationsidé.MALLAR I REKLAM OCH TRYCK
Avtal om framtagande av förslag till trycksak 2023
Ramavtal med reklambyrå 2023