Rekrytering

Rekrytering är de metoder som arbetsgivare använder för att anställa rätt personal och kan ske genom internrekrytering, eller externrekrytering.

Rekryteringsprocessen består av tre delar: sökprocess, urvalsprocess och introduktion. Under sökprocessen är det viktigt att man identifierar vilka behov och krav som finns. Sökvägar som kan användas är bl.a.:

- annons/annons via egna webbplatsen
- arbetsförmedlingar
- platsdatabaser på Internet
- konsult/headhunter

Under urvalsprocessen gör man en första gallring, genomgång av meriter och efterarbete. Introduktion av nya medarbetare görs dels första dagen och dels de efterföljande veckorna.MALLAR I REKRYTERING
Rekryteringsbudget 2021
Rekryteringspolicy 2021
Anställningsintervjufrågor 2021
Begäran om samtycke referens 2021
Bekräftelse anställningserbjudande 2021
Bekräftelse erhållen platsansökan 2021
Besked till platssökande negativt 2021
Besked till platssökande om försening 2021
Checklista – Anställa högre chef eller VD 2021
Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2021
Checklista anställningsintervju 2021
Checklista kravprofil 2021
Checklista referenstagning 2021
Checklista rekrytering 2021
Checklista rekryteringsväg platsannonsering 2021
CV-mall 2021
Enkät attraktionskraft arbetsgivare 2021
Enkät rekryteringsförmåga 2021
Förslag tidpunkt anställningsintervju 2021
Hälsodeklaration 2021
Intervjufrågor rekrytering av styrelseledamot 2021
Kandidatbedömning 2021
Kandidatlista 2021
KBI-frågor – Personlig kompetens 2021
Kravprofil 2021
Lathund känsliga intervjufrågor 2021
Platsannonsmanus 2021
PM Den kompetensbaserade intervjun
PM Evidensbaserad rekrytering
PM Säljhinder - vad är det?
Policy för testanvändning 2021
Referensfrågor 2021
Tidsåtgång rekrytering 2021