Rekrytering

Rekrytering är de metoder som arbetsgivare använder för att anställa rätt personal och kan ske genom internrekrytering, eller externrekrytering.

Rekryteringsprocessen består av tre delar: sökprocess, urvalsprocess och introduktion. Under sökprocessen är det viktigt att man identifierar vilka behov och krav som finns. Sökvägar som kan användas är bl.a.:

- annons/annons via egna webbplatsen
- arbetsförmedlingar
- platsdatabaser på Internet
- konsult/headhunter

Under urvalsprocessen gör man en första gallring, genomgång av meriter och efterarbete. Introduktion av nya medarbetare görs dels första dagen och dels de efterföljande veckorna.MALLAR I REKRYTERING
Rekryteringsbudget 2023
Rekryteringspolicy 2023
Anställningsintervjufrågor 2023
Begäran om samtycke referens 2023
Bekräftelse anställningserbjudande 2023
Bekräftelse erhållen platsansökan 2023
Besked till platssökande negativt 2023
Besked till platssökande om försening 2023
Checklista – Anställa högre chef eller VD 2023
Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2023
Checklista anställningsintervju 2023
Checklista kravprofil 2023
Checklista referenstagning 2023
Checklista rekrytering 2023
Checklista rekryteringsväg platsannonsering 2023
CV-mall 2023
Enkät attraktionskraft arbetsgivare 2023
Enkät rekryteringsförmåga 2023
Förslag tidpunkt anställningsintervju 2023
Hälsodeklaration 2023
Intervjufrågor rekrytering av styrelseledamot 2023
Kandidatbedömning 2023
Kandidatlista 2023
KBI-frågor – Personlig kompetens 2023
Kravprofil 2023
Lathund känsliga intervjufrågor 2023
Platsannonsmanus 2023
PM Den kompetensbaserade intervjun
PM Evidensbaserad rekrytering
PM Säljhinder - vad är det?
Policy för testanvändning 2023
Referensfrågor 2023
Tidsåtgång rekrytering 2023