Rekrytering

Rekrytering är de metoder som arbetsgivare använder för att anställa rätt personal och kan ske genom internrekrytering, eller externrekrytering.

Rekryteringsprocessen består av tre delar: sökprocess, urvalsprocess och introduktion. Under sökprocessen är det viktigt att man identifierar vilka behov och krav som finns. Sökvägar som kan användas är bl.a.:

- annons/annons via egna webbplatsen
- arbetsförmedlingar
- platsdatabaser på Internet
- konsult/headhunter

Under urvalsprocessen gör man en första gallring, genomgång av meriter och efterarbete. Introduktion av nya medarbetare görs dels första dagen och dels de efterföljande veckorna.MALLAR I REKRYTERING
Rekryteringsbudget 2020
Rekryteringspolicy 2020
Anställningsintervjufrågor 2020
Begäran om samtycke referens 2020
Bekräftelse anställningserbjudande 2020
Bekräftelse erhållen platsansökan 2020
Besked till platssökande negativt 2020
Besked till platssökande om försening 2020
Checklista – Anställa högre chef eller VD 2020
Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2020
Checklista anställningsintervju 2020
Checklista kravprofil 2020
Checklista referenstagning 2020
Checklista rekrytering 2020
Checklista rekryteringsväg platsannonsering 2020
CV-mall 2020
Enkät attraktionskraft arbetsgivare 2020
Enkät rekryteringsförmåga 2020
Förslag tidpunkt anställningsintervju 2020
Hälsodeklaration 2020
Intervjufrågor rekrytering av styrelseledamot 2020
Kandidatbedömning 2020
Kandidatlista 2020
KBI-frågor – Personlig kompetens 2020
Kravprofil 2020
Lathund känsliga intervjufrågor 2020
Platsannonsmanus 2020
PM Den kompetensbaserade intervjun
PM Evidensbaserad rekrytering
PM Säljhinder - vad är det?
Policy för testanvändning 2020
Referensfrågor 2020
Tidsåtgång rekrytering 2020