Rekrytering

Rekrytering är de metoder som arbetsgivare använder för att anställa rätt personal och kan ske genom internrekrytering, eller externrekrytering.

Rekryteringsprocessen består av tre delar: sökprocess, urvalsprocess och introduktion. Under sökprocessen är det viktigt att man identifierar vilka behov och krav som finns. Sökvägar som kan användas är bl.a.:

- annons/annons via egna webbplatsen
- arbetsförmedlingar
- platsdatabaser på Internet
- konsult/headhunter

Under urvalsprocessen gör man en första gallring, genomgång av meriter och efterarbete. Introduktion av nya medarbetare görs dels första dagen och dels de efterföljande veckorna.MALLAR I REKRYTERING
Rekryteringsbudget 2022
Rekryteringspolicy 2022
Anställningsintervjufrågor 2022
Begäran om samtycke referens 2022
Bekräftelse anställningserbjudande 2022
Bekräftelse erhållen platsansökan 2022
Besked till platssökande negativt 2022
Besked till platssökande om försening 2022
Checklista – Anställa högre chef eller VD 2022
Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2022
Checklista anställningsintervju 2022
Checklista kravprofil 2022
Checklista referenstagning 2022
Checklista rekrytering 2022
Checklista rekryteringsväg platsannonsering 2022
CV-mall 2022
Enkät attraktionskraft arbetsgivare 2022
Enkät rekryteringsförmåga 2022
Förslag tidpunkt anställningsintervju 2022
Hälsodeklaration 2022
Intervjufrågor rekrytering av styrelseledamot 2022
Kandidatbedömning 2022
Kandidatlista 2022
KBI-frågor – Personlig kompetens 2022
Kravprofil 2022
Lathund känsliga intervjufrågor 2022
Platsannonsmanus 2022
PM Den kompetensbaserade intervjun
PM Evidensbaserad rekrytering
PM Säljhinder - vad är det?
Policy för testanvändning 2022
Referensfrågor 2022
Tidsåtgång rekrytering 2022