Rekrytering

Rekrytering är de metoder som arbetsgivare använder för att anställa rätt personal och kan ske genom internrekrytering, eller externrekrytering.

Rekryteringsprocessen består av tre delar: sökprocess, urvalsprocess och introduktion. Under sökprocessen är det viktigt att man identifierar vilka behov och krav som finns. Sökvägar som kan användas är bl.a.:

- annons/annons via egna webbplatsen
- arbetsförmedlingar
- platsdatabaser på Internet
- konsult/headhunter

Under urvalsprocessen gör man en första gallring, genomgång av meriter och efterarbete. Introduktion av nya medarbetare görs dels första dagen och dels de efterföljande veckorna.MALLAR I REKRYTERING
Rekryteringsbudget 2019
Rekryteringspolicy 2019
Anställningsintervjufrågor 2019
Begäran om samtycke referens 2019
Bekräftelse anställningserbjudande 2019
Bekräftelse erhållen platsansökan 2019
Besked till platssökande negativt 2019
Besked till platssökande om försening 2019
Checklista – Anställa högre chef eller VD 2019
Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2019
Checklista anställningsintervju 2019
Checklista kravprofil 2019
Checklista referenstagning 2019
Checklista rekrytering 2019
Checklista rekryteringsväg platsannonsering 2019
CV-mall 2019
Enkät attraktionskraft arbetsgivare 2019
Enkät rekryteringsförmåga 2019
Förslag tidpunkt anställningsintervju 2019
Hälsodeklaration 2019
Intervjufrågor rekrytering av styrelseledamot 2019
Kandidatbedömning 2019
Kandidatlista 2019
KBI-frågor – Personlig kompetens 2019
Kravprofil 2019
Lathund känsliga intervjufrågor 2019
Platsannonsmanus 2019
PM Den kompetensbaserade intervjun
PM Evidensbaserad rekrytering
PM Säljhinder - vad är det?
Policy för testanvändning 2019
Referensfrågor 2019
Tidsåtgång rekrytering 2019