Rekrytering och personuppgifter

När du ska påbörja ett rekryteringsförfarande kommer du inte sällan att behandla ett stort antal personuppgifter. Det är bland annat fråga om ansökningshandlingar, referenser, namn, adress, e-mailadress samt övrig information som de sökande lämnar till dig.

Du behöver ta höjd för dataskyddsförordningens bestämmelser när du utformar rekryteringsprocessen och rutinerna kring den. Det ställs i regel krav på samtycke från de sökande gällande din behandling av de sökandes personuppgifter, och du måste i förväg informera de sökande om hur du avser att hantera deras personuppgifter. Ta del av DokuMeras mall om rekrytering och personuppgiftsbehandling så minskar du riskerna för att du behandlar de sökandes personuppgifter på ett felaktigt sätt.MALLAR I REKRYTERING OCH PERSONUPPGIFTER
Checklista – Rekrytering och personuppgiftsbehandling 2023