Revisorsintyg enl 23 kap 25 § ABL 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsintyg enligt 23 kap. 25 § ABL angående absorption.

Inom två månader efter det att Bolagsverket registrerat fusionsplanen måste företaget ansöka om tillstånd att verkställa planen. Det är styrelsen för det övertagande bolaget som ska anmäla fusionen för registrering i aktiebolagsregistret. Till anmälan ska ett revisorsintyg bifogas, av vilket ska framgå att de överlåtande bolagens tillgångar har överlämnats till det övertagande bolaget.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ovan nämnda revisorsintyg.

(ID 3863)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn