Revisorsyttrande enl 15 kap 24 § ABL (Apportemission) 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 15 kap. 24 § ABL (apportemission).

Om konvertibler, vid emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier, ska betalas med apportegendom, ska en revisor avge ett skriftligt yttrande över betalningen.

I fråga om yttrandets innehåll och revisorns kvalifikationer gäller 2 kap. 19 § om apportegendom och information angående värdering av apportegendomen.

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att beakta samtliga relevanta regler som gäller när ett revisorsyttrande enligt 15 kap. 24 § ABL ska upprättas.

(ID 3745)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn