Revisorsyttrande enl 15 kap 8 § ABL (Konvertibler) 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 15 kap. 8 § ABL.

När ett förslag om emission av konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier ska framläggas vid bolagsstämman och årsredovisningen inte ska behandlas vid stämman, ska förslaget bl.a. innehålla en redogörelse från styrelsen angående händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

En revisor ska även bifoga ett yttrande över styrelsens ovan beskrivna redogörelse. Mallen som DokuMera har utarbetat låter dig enkelt upprätta det revisorsyttrande som behövs.

(ID 3742)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn