Säkerhetsöverlåtelse (överlåtelse av byggnad mm) 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en säkerhetsöverlåtelse av byggnad m.m.

En gäldenär har möjlighet att överlåta en byggnad till borgenären på mark som denne äger. Detta kallas för säkerhetsöverlåtelse och motsvarar i vissa avseenden pant, i vissa avseenden inteckning i fastighet.

Enligt avtalet har gäldenären rätt att utan ersättning nyttja arrendestället, dvs. arrenderad mark och befintliga byggnader så länge som han eller hon i rätt tid fullgör sina skyldigheter gentemot borgenären samt övriga skyldigheter enligt avtalet. Vidare ska åtgärder som rör eller erfordras för arrendeställets förvaltning handhas och på egen hand bekostas av gäldenären för borgenärens räkning.

Att själva marken ägs av gäldenären, dvs huset står på ofri grund, påverkar dock borgenärens möjlighet att belåna byggnaden, vilket kan vara en nackdel även om syftet främst är att ha en säkerhet för gäldenärens skuld.

(ID 3574)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn