Samarbete

Att företag samarbetar med varandra är inget ovanligt. För framförallt mindre företag kan det vara av intresse att samarbeta med andra mindre företag för att vara konkurrenskraftigare i exempelvis en upphandling.

Samarbeten som sätter sätter konkurrensen ur spel, som exempelvis karteller, är däremot inte tillåtet.MALLAR I SAMARBETE
Avsiktsförklaring samarbete 2022
Avsiktsförklaring samarbete Engelsk 2022
Projektavtal 2022
Projektavtal Engelsk 2022
Samarbetsavtal 2022
Samarbetsavtal Engelsk 2022