Semester

Semester är avtalad betald ledighet under ett visst antal av årets dagar. Enligt lagen har arbetstagare rätt till 25 semesterdagar (fem veckor).
Vad som gäller ledighet för semester regleras i Semesterlagen och genom
kollektivavtal. Semesterlagen innehåller bland annat bestämmelser om följande:

- semesterledighet och semesterlön
- hur semesterledigheten beräknas
- när förläggningen av semesterledighet ska vara
- hur semesterlönen räknas ut
- hur semesterledighet och semesterlön kan sparas
- semesterersättning

Vid kortare anställningar är det oftast opraktiskt med semesterledighet. Den anställde får då istället semesterersättning som beräknas med minst 12 % av den lön som tjänats in.MALLAR I SEMESTER
Kvittningsmedgivande förskottssemester 2022
Ledighetsansökan 2022
Packlista för semestern 2022
Semesterplanering 2022
Semesterpolicy 2022
Semesterpolicy Engelsk 2022