Sjukersättning

Har du en anställd som beviljats hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad (tidigare förtidspension) har du som arbetsgivare rätt att avsluta medarbetarens anställning i företaget.

Denna form av uppsägning innebär ingen uppsägningstid utan anställningen upphör från och med det att den anställde får ett skriftligt besked därom om uppsägningen.MALLAR I SJUKERSÄTTNING
Besked om anställnings upphörande pga hel sjukersättning 2023