Skattekonsekvenser vinstuttag fåmansföretag 2018

Format: Excel-mall (7 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att översiktligt beräkna och belysa skattekonsekvenser vid olika former av vinstuttag av bruttovinstmedel ur ett fåmansföretag. De olika slags vinstuttag som beräkning kan göras för är lön, pension, ränta, utdelning och kapitalvinst vid aktieförsäljning.

Längst ned i beräkningarna framgår vad som efter ett visst slags vinstuttag finns kvar till ägaren av ett fåmansföretag, efter att skatt och skatteliknande avgifter har erlagts. Resultatet anges både som belopp och i procent av fåmansföretagets bruttointäkt.

För att kunna dra full nytta av denna mall från DokuMera rekommenderar vi att du först inhämtar en grundläggande kunskap om de olika möjligheterna till vinstuttag med hjälp av Checklista vinstuttag fåmansföretag med id 2644.

(ID 2645)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista generationsskifte och ägarskifte 2020
Checklista vinstuttag fåmansföretag 2018