Skiljeförfarande

Skiljeförfarande (eller skiljedom) är avgörande av en rättslig tvist genom skiljemän, en form av privat rättsskipning. Ett skiljeförfarande är inte offentligt och går oftast snabbare än tvister vid allmän domstol (högst sex månader). Skiljemännen är ofta advokater som är särskilt specialiserade på det aktuella området, men de kan också vara domare.

Parterna kan avtal om att en tvist ska avgöras enligt regler utfärdade av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, istället för enligt lagen om skiljemän. I sådana förfaranden utses bara en skiljeman, vilket gör förfarandet billigare. Det går inte att överklaga en skiljedom, såvida detta inte har bestämts i samband med det avtal som innehåller en skiljeklausul.