Skolverksamhet och personuppgiftshantering

Det är framför allt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen som reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Inom vissa branscher och verksamheter finns det emellertid kompletterande regler, vilket bland annat gäller för skolverksamheter. Inom skolområdet behandlas mycket varierande slag av personuppgifter om elever. Det är bland annat fråga om uppgifter gällande elevers fysiska och psykiska hälsa, sociala situation, utveckling, omdömen, känsliga personuppgifter i åtgärdsplaner m.m. Detta kräver en noggrann avvägning mellan elevernas integritet och skolans uppdrag samtidigt som barnens rätt också särskilt ska skyddas. Det är av denna anledning som särskilda regler finns inom skolområdet.MALLAR I SKOLVERKSAMHET OCH PERSONUPPGIFTSHANTERING
- Checklista – skolverksamhet och personuppgiftshantering 2023