Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett skriftligt löfte att betala en penningsumma eller att återbetala en skuld. Ett skuldebrev kan t.ex. vara en revers, obligation eller postväxel.

Det finns två typer av skuldebrev, enkla skuldebrev och löpande skuldebrev.

Det enkla skuldebrevet är ställt till en viss person. På ett enkelt skuldebrev ska det alltså finnas en uppgift om vem som ska ha betalt. Enkla skuldebrev är inte tänkta att överlåtas men vid överlåtelse får inte en förvärvare av skuldebrevet bättre rätt emot gäldenären än vad överlåtaren hade.MALLAR I SKULDEBREV
Ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2023
Begäran om utfärdande av nytt skuldebrev 2023
Denuntiation - enkelt skuldebrev enkel fordran 2023
Enkelt skuldebrev 2023
Enkelt skuldebrev amorteringsplan 2023
Enkelt skuldebrev amorteringsplan borgen 2023
Enkelt skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2023
Enkelt skuldebrev amorteringsplan pant 2023
Enkelt skuldebrev borgen 2023
Enkelt skuldebrev borgen pant 2023
Enkelt skuldebrev Engelsk 2023
Enkelt skuldebrev pant 2023
Fullföljd av ansökan om dödande av förkommet skuldebrev 2023
Löpande skuldebrev 2023
Löpande skuldebrev amorteringsplan 2023
Löpande skuldebrev amorteringsplan borgen 2023
Löpande skuldebrev amorteringsplan borgen pant 2023
Löpande skuldebrev amorteringsplan pant 2023
Löpande skuldebrev borgen 2023
Löpande skuldebrev borgen pant 2023
Löpande skuldebrev Engelsk 2023
Löpande skuldebrev pant 2023
PM Skuldebrev - vad är det?
Samtycke till gäldenärsbyte 2023
Överlåtelse av fordringar 2023