Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev med ensidig rätt för innehavaren.

Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss fysisk eller juridisk person. Skuldebrevet tjänar som bevis för att någon har en skuld till en annan. Efter överlåtelse av ett enkelt skuldebrev åtnjuter ej förvärvaren bättre rätt enligt skuldebrevet än överlåtaren gjorde.

Denna mall som DokuMera har tagit fram består av ett enkelt skuldebrev som representerar ett lån som är behäftat med en konvertibelklausul enligt vilken innehavaren (borgenären) äger att, när som helst under det att lånet löper, ensidigt konvertera den monetära skulden till en fordran på aktier i bolaget. Skuldebrevet är klart formulerat och tydligt strukturerat för att säkerställa att inga tvivel angående dess innebörd ska uppstå.

(ID 3761)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn