Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för bolaget 2023

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett orderskuldebrev med ensidig rätt för bolaget (gäldenären).

Ett orderskuldebrev är ställt till en given person eller order och överlåts genom att personen genom påteckning på skuldebrevet överlåter det på annan. Utsätts inget namn är den överlåten på innehavaren. Orderskuldebrevet är en värdehandling.

Denna mall som DokuMera har tagit fram består av ett orderskuldebrev (konvertibel) som representerar ett lån som är behäftat med en konvertibelklausul enligt vilken endast gäldenären äger att, när som helst under det att lånet löper, konvertera den monetära skulden till en fordran på aktier i bolaget. Skuldebrevet är klart formulerat och tydligt strukturerat för att säkerställa att inga tvivel angående dess innebörd ska uppstå.

(ID 3763)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn