Socialt ansvarstagande och sponsring

Socialt ansvarstagande eller CSR (Corporate Social Responsibility) samt sponsring handlar om att företag tar ett större ansvar i samhället än att bara generera vinst och därmed säkrar jobben för sina anställda. Detta samhällsansvar kan delas upp i tre delar:

- etiskt ansvarstagande (ett företags sätt att göra affärer)
- miljömässigt ansvarstagande
- socialt ansvarstagande (till exempel hur företaget behandlar sina anställda)

Sponsor kallas den, som ekonomiskt stöder en annan verksamhet utan att få någon särskild motprestation utöver reklam- och annat marknadsföringsvärde. Sponsorer är väldigt vanliga inom till exempel dagens idrottsrörelse. Detta kan vara ett effektivt sätt för företag att synas i ett fördelaktigt sammanhang.MALLAR I SOCIALT ANSVARSTAGANDE OCH SPONSRING
Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2023
Checklista sponsoravtal 2023
CSR-policy 2023
CSR-policy Engelsk 2023
Policy stöd ideella organisationer 2023
Sammanställning donationer socialt ansvarstagande 2023
Sponsoravtal _Arenasponsring_ 2023
Sponsoravtal _Dräktsponsring_ 2023
Sponsoravtal _Lag- och arenasponsring_ 2023
Sponsoravtal 2023