Socialt ansvarstagande och sponsring

Socialt ansvarstagande eller CSR (Corporate Social Responsibility) samt sponsring handlar om att företag tar ett större ansvar i samhället än att bara generera vinst och därmed säkrar jobben för sina anställda. Detta samhällsansvar kan delas upp i tre delar:

- etiskt ansvarstagande (ett företags sätt att göra affärer)
- miljömässigt ansvarstagande
- socialt ansvarstagande (till exempel hur företaget behandlar sina anställda)

Sponsor kallas den, som ekonomiskt stöder en annan verksamhet utan att få någon särskild motprestation utöver reklam- och annat marknadsföringsvärde. Sponsorer är väldigt vanliga inom till exempel dagens idrottsrörelse. Detta kan vara ett effektivt sätt för företag att synas i ett fördelaktigt sammanhang.MALLAR I SOCIALT ANSVARSTAGANDE OCH SPONSRING
Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2019
Checklista sponsoravtal 2019
CSR-policy 2019
Policy stöd ideella organisationer 2019
Sammanställning gåvor socialt ansvarstagande 2019
Sponsoravtal (Arenasponsring) 2019
Sponsoravtal (Dräktsponsring) 2019
Sponsoravtal (Lag- och arenasponsring) 2019
Sponsoravtal 2019