Socialt ansvarstagande och sponsring

Socialt ansvarstagande eller CSR (Corporate Social Responsibility) samt sponsring handlar om att företag tar ett större ansvar i samhället än att bara generera vinst och därmed säkrar jobben för sina anställda. Detta samhällsansvar kan delas upp i tre delar:

- etiskt ansvarstagande (ett företags sätt att göra affärer)
- miljömässigt ansvarstagande
- socialt ansvarstagande (till exempel hur företaget behandlar sina anställda)

Sponsor kallas den, som ekonomiskt stöder en annan verksamhet utan att få någon särskild motprestation utöver reklam- och annat marknadsföringsvärde. Sponsorer är väldigt vanliga inom till exempel dagens idrottsrörelse. Detta kan vara ett effektivt sätt för företag att synas i ett fördelaktigt sammanhang.MALLAR I SOCIALT ANSVARSTAGANDE OCH SPONSRING
Budget socialt ansvarstagande tvåårig 2022
Checklista sponsoravtal 2022
CSR-policy 2022
CSR-policy Engelsk 2022
Policy stöd ideella organisationer 2022
Sammanställning donationer socialt ansvarstagande 2022
Sponsoravtal _Arenasponsring_ 2022
Sponsoravtal _Dräktsponsring_ 2022
Sponsoravtal _Lag- och arenasponsring_ 2022
Sponsoravtal 2022