Sökresultat

Resultat 1 - 8 av 8 vid sökning efter årshjul.


Årshjul för företagare 2022

425 kr  

Denna mall från DokuMera innehåller ett årshjul som hjälper dig att hålla koll på de viktigaste områdena och frågorna för företagare. Som företagare råder d ...

Mall för Word

Årshjul ekonomiarbete 2022

425 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett årshjul över företagets ekonomiarbete. Med ekonomiarbete avses i detta årshjul alla de åtgärder som be ...

Mall för Word

Årshjul anställda i företaget 2022

425 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig att strukturera dina skyldigheter och övriga åtaganden gentemot dina anställda. Om du har anställda i företaget är du vä ...

Mall för Word

Årshjul Arbetsmiljö 2022

425 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig att strukturera ditt arbetsmiljöarbete under året så att inga skyldigheter glöms bort. Med hjälp av årshjulet får du för ...

Mall för Word

Årshjul brandskydd 2022

425 kr  

Denna mall från DokuMera ger dig förslag på en arbetsordning för att uppfylla dina skyldigheter i fråga om brandskydd på arbetsplatsen. Med brandskydd avses ...

Mall för Word

Årshjul GDPR 2022

425 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en arbetsordning för dina skyldigheter enligt GDPR. Arbetet med GDPR är omfattande och ständigt pågående. I ...

Mall för Word

Årshjul styrelsearbete 2022

425 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett förslag till en arbetsordning för företagets styrelsearbete. Styrelsen i ett företag har många olika u ...

Mall för Word

Årshjul informationssäkerhet 2022

425 kr  

Denna mall från DokuMera innehåller en arbetsordning för företagets informationssäkerhetsarbete. God informationssäkerhet är en investering och billig försä ...

Mall för Word