Sökresultat

Resultat 1 - 10 av 122 vid sökning efter engelsk.


Hyresavtal - Lokal Engelsk 2021

1195 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett hyresavtal på engelska för en lokal. Ett hyresavtal för lokal ska helst vara skriftligt och gäller ofta ...

Mall för Word

Samarbetsavtal Engelsk 2021

1195 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett samarbetsavtal på engelska. Ett samarbetsavtal inbegriper riktlinjerna för ett samarbete mellan två ell ...

Mall för Word

Sekretessavtal ensidigt Engelsk 2021

1695 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sekretessavtal på engelska (non disclosure agreement, NDA, eller confidential discolusure agreement, CDA)  ...

Mall för Word

Anställningsavtal tillsvidareanställning Engelsk 2021

1695 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef att upprätta ett anställningsavtal för en tillsvidareanställning på engelska (contract of employment) Om inget  ...

Mall för Word

Uppdragsavtal (kort) Engelsk 2021

1695 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett kort avtal om konsulttjänster på engelska (consultancy agreement) som ska utföras för en viss person. M ...

Mall för Word

Personalhandbok Engelsk 2021

1970 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef med att skapa en ny personalbok eller förbättra en befintlig personalhandbok och är ett viktigt verktyg i personal ...

Mall för Word

Anställningsavtal allmänt Engelsk 2021

995 kr  

Denna mall från DokuMera är ett anställningsavtal i blankettform och är en enklare form av anställningsavtal. Du använder lämpligen denna mall när du upprättar  ...

Mall för Word

Avsiktsförklaring samarbete Engelsk 2021

1695 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en gemensam avsiktsförklaring gällande ett eventuellt samarbete på engelska (letter of intent). En avsiktsf ...

Mall för Word

Sekretessavtal ömsesidigt Engelsk 2021

1695 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sekretessavtal på engelska (non disclosure agreement) mellan parter inför ett eventuellt inledande av ett  ...

Mall för Word

Aktieägaravtal Engelsk 2021

1870 kr  

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett aktieägaravtal på engelska (Shareholders' agreement). Ett aktieägaravtal (även kompanjonavtal eller kon ...

Mall för Word

« FöregåendeSida 1Nästa »