Split och omvänd split

Split
En split innebär precis som det låter en delning. Vid en aktiesplit delas alltså en aktie upp i flera delar. Syftet med en split är att få ned aktiekursen.

Omvänd split
En omvänd aktiesplit innebär tvärtom mot en split en sammanläggning av flera aktier till en i syfte att öka kursen per aktie.

Oavsett om man gör en split eller en omvänd split så är det totala börsvärdet det samma som innan. Det enda som egentligen ändras är antalet aktier och aktiekursen.MALLAR I SPLIT OCH OMVÄND SPLIT
Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier (omvänd split) 2023
Styrelsens förslag till uppdelning av aktier (split) 2023