St redogörelse enl 15 kap 7 § ABL (Nyemission) 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 7 § ABL (nyemission).

När styrelsen ska upprätta ett förslag till nyemission av konvertibler måste förslaget förses med flera redogörelser för omständigheterna kring nyemissionen. Enligt 15 kap. 7 § ABL ska förslaget även innehålla uppgifter om konverteringen såsom

- de nya aktiernas aktieslag, om det i bolaget finns eller kan ges ut aktier av olika slag, - huruvida förbehåll enligt 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 § som gäller för gamla aktier i bolaget ska gälla även för de nya aktierna, och - övriga särskilda villkor för konvertering.

Om emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen ska detta anges.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta den redogörelse som styrelsen är skyldig att upprätta enligt lag.

(ID 3766)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn