St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Apportemission) 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 9 § ABL (apportemission).

Enligt 15 kap. 9 § ABL ska förslaget bland annat innehålla uppgifter om apportemissionen såsom

- värdet på apportegendom, - emissionsvillkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5, eller - emissionsvillkor om kvittningsrätt.

Redogörelsen ska ha det innehåll som anges i 2 kap. 7 och 9 §§ (samma innehåll som stiftelseurkunden avseende värde av apportegendom).

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att få med all ovanstående information som krävs för att styrelsen på ett korrekt sätt ska kunna lägga fram förslaget för bolagsstämman.

(ID 3767)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn