St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2022

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 9 § ABL (kvittningsemission).

Om förslaget innebär att en konvertibel ska kunna tecknas av någon som har en fordran på bolaget med rätt för denne att betala för vad han eller hon tecknar genom kvittning mot fordringen, ska det av redogörelsen bland annat framgå vem som är fordringsägare, fordringens belopp samt hur stort belopp av fordringen som får kvittas.

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att snabbt och enkelt få med all ovanstående information som krävs för att styrelsen på ett korrekt sätt ska kunna lägga fram förslaget för bolagsstämman.

(ID 3768)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn